Siirry suoraan sisältöön

Eettinen toiminta ja päätöksenteko (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9460-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, sote

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa (SYA5), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Annu Haho
  • Soile Juujärvi

Ryhmät

  • SYA523SJ
    Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, yamk, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja reflektoida omia ja työyhteisön asenteita ja arvoja
- tunnistaa ja analysoida eettisiä ongelmia moniammatillisessa yhteistyössä, lähijohtamisessa ja organisaation kehittämisessä
- ratkaista eettisiä ongelmia ammattialan arvoja ja eettisiä teorioita hyödyntäen
- perustella eettisiä ratkaisujaan osana ammatillista päätöksentekoa ja johtamista
- ajaa potilaan tai asiakkaan oikeuksia
- käynnistää toimenpiteitä eettisen toimintakulttuurin kehittämiseksi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty