Siirry suoraan sisältöön

Ihminen taloudellisten päätösten tekijänä (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9393-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu (HYV8), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Kaisa Hytönen
  • Markus Kanerva

Ryhmät

  • HYV823SJ
    Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ja tunnistaa työelämän kannalta oleellisia yksilön päätöksentekoon liittyviä ilmiöitä
- tulkita ja tarkastella yksilön päätöksentekoon liittyviä tieteellisiä artikkeleja ja tutkimuksellisia tekstejä
- analysoida yksilön päätöskäyttäytymistä käyttäytymistaloustieteen psykologisesta näkökulmasta
- tunnistaa tunteiden ja rationaalisuuden roolin päätöksenteossa
- tunnistaa eettisen toiminnan periaatteita päätöksenteon ilmiöiden soveltamisessa

Arviointiasteikko

H-5