Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyö (30 op)

Toteutuksen tunnus: A9370-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Turvallisuusjohtaminen (TYA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

 • Harri Ruoslahti
 • Anssi Mattila
 • Petri Puhakainen
 • Hanna-Miina Sihvonen
 • Juha Putkonen
 • Jukka Ojasalo
 • Jarmo Heinonen
 • Jyri Rajamäki

Ryhmät

 • TYA223KJ
  Turvallisuusjohtaminen, yamk, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä itsenäisesti oman alan kehittämistyötä ja soveltavaa tutkimusta
- soveltaa hankittua tutkimustietoutta omassa opinnäytetyössä kriittisesti ja analyyttisesti
- soveltaa kehittämistehtävään soveltuvia tiedonhankintamenetelmiä
- valitun soveltavan tutkimus- ja kehitysmenetelmän ja siihen perustuvan dokumentoinnin ja raportoinnin
- toimia asiantuntijana soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevässä yhteisössä
- hakea itsenäisesti tietoa sekä seurata, eritellä ja arvioida kriittisesti oman alansa ammattikäytäntöjen ja tutkimustiedon kehittymistä
- tuottaa ja soveltaa tietoa itsenäisesti

Sisältö

Opiskelija toteuttaa opinnäytetyönsä työelämälähtöisenä tutkimus- ja kehittämistehtävänä tai liittyen Laurean työelämälähtöisiin kehittämishankkeisiin. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa hallitsevansa työelämän kehittämistoiminnan ja kykenee yhdistämään syvällisesti ammatillisen osaamisensa, tiedon ja tutkimus- ja kehittämismenetelmäosaamisensa taidoksi kehittää ja tutkia työelämää ja sen kehittämisprosesseja.Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.Opinnäytetyö voi olla tutkimus- tai kehittämishanke, joka lisää opiskelijan ammattitaitoa ja palvelee työelämän kehittämistarpeita. Kehittämistehtävän luonteinen opinnäytetyö voi olla uusi tai entistä parempi työtapa, tuote, menetelmä, tapahtuma tai taiteellinen työ. Opinnäytetyö saattaa olla myös kehittämissuunnitelma tai muu suunnitelma tai alaa eteenpäin vievä selvitys kehittämisehdotuksineen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty