Siirry suoraan sisältöön

Talousohjaus palveluliiketoiminnassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9321-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu (MYA4), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Marjo Koistinen

Ryhmät

  • MYA423SJ
    Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu, yamk, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tuottaa taloushallinnon informaatiota päätöksenteon, kehittämisen ja hinnoittelun tueksi
- analysoida palvelun kannattavuutta
- laatia budjetteja palvelujen kehittämisprosessiin
- käyttää erilaisia mittareita tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty