Siirry suoraan sisältöön

Liiketoimintamuotoilu (5 op)

Toteutuksen tunnus: A900BW26-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu (MYA4), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Otto Mäkelä

Ryhmät

  • MYA423SJ
    Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu, yamk, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa organisaation strategisen johtamisen kokonaisuuden
- analysoida, verrata ja soveltaa palvelulogiikan periaatteita ja vaikutuksia organisaation toiminnan kehittämisessä
- tunnistaa, verrata ja arvioida uusia liiketoimintamalleja ja niiden taustoja
- kehittää oman organisaation toimintaa uusien ajattelu- ja liiketoimintamallien näkökulmasta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty