Siirry suoraan sisältöön

Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti (0 op)

Toteutuksen tunnus: 00202-3171

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.08.2022 - 28.08.2022

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Laurea Hyvinkää

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus (HLB2), Laurea Hyvinkää

Opettaja

  • Anna Puisto

Vastuuopettaja

Anna Puisto

Ryhmät

  • HLB222SA
    Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, S22, Hyvinkää
  • HLB222SN
    Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, S22, Hyvinkää

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opintojen alkaessa kaikki opiskelijat osallistuvat ruotsin ja englannin kielen lähtötasotesteihin, jos nämä kielet sisältyvät ammattikorkeakouluopintojen edellytyksenä olevaan aiempaan tutkintotodistukseen tai opiskelijat ovat saaneet kyseisten kielten opetusta aikaisemmin. Lähtötasotesti on kaikilla koulutusaloilla sama ja siihen voi osallistua vain kerran. Alan vaihto Laurean sisällä ei edellytä uutta testiä. Testin avulla varmennetaan opiskelijan valmiudet kieliopintojen aloittamiseksi. Ellei opiskelija selviydy lähtötasotestistä, hän osallistuu kielen valmentavalle opintojaksolle opintojen alkuvaiheessa. Suoritettuaan valmentavat opinnot hyväksyttävästi opiskelija saa opintopisteitä luettavaksi vapaasti valittaviin opintoihin.