OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > TURVALLISUUSJOHTAMINEN (TYA2), LAUREA LEPPÄVAARA > TURVALLISUUSJOHTAMINEN, YAMK, K18, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Turvallisuusjohtaminen, yamk, K18, Leppävaara

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
TURVALLISUUSJOHTAMINEN
               
Turvallisuuden johtaminen riskienhallintaprosessissa 5
 
   
   
Yksilön ja organisaation turvallisuuskäyttäytyminen 5
 
   
   
Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen 5
 
   
   
Strateginen johtaminen 5
 
   
   
Turvallisuuden johtaminen yrityksen kansainvälisessä toiminnassa 5  
   
   
Kyberturvallisuuden johtaminen 5
 
   
   
25525052505
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30                
00000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5  
 
   
 
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5  
 
   
 
Tutkimusviestintä 5  
 
   
 
Vaikuttavuustutkimus 5  
 
   
 
02002000200
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5  
 
   
 
Verkostojen johtaminen 5  
 
   
 
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5  
 
   
 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5  
 
   
 
02002000200
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5  
 
   
 
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10  
 
   
 
Yrittäjyys osana uraa 5  
 
   
 
Palvelumuotoiluosaaminen 5  
 
   
 
02502500250
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
Liiketoimintamallien ja elävien laboratorioiden kehittäminen 5  
 
   
 
05050050
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 25 75 25 70 5 25 70 5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.