OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT JA VALINTAMUOTOILU (HYV8), LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu (HYV8), Laurea Tikkurila
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, liiketalous (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot