OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > PALVELU- JA LIIKETOIMINTAMUOTOILU (MYA4), LAUREA LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu (MYA4), Laurea Leppävaara
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Restonomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot