OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > KESTÄVÄN KASVUN JA YHTEISKUNTAVASTUUN JOHTAMINEN (HYV7), LAUREA TIKKURILA > KESTÄVÄN KASVUN JA YHTEISKUNTAVASTUUN JOHTAMINEN, YAMK, S22, TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S22, Tikkurila

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
               
YHTEISKUNTA JA VERKOSTOT KESTÄVÄN KASVUN JA YHTEISKUNTAVASTUUN MAHDOLLISTAJINA
               
Arvon luominen muuttuvissa verkostoissa ja digitaalisessa toimintaympäristössä 5
 
   
   
Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen 5
 
   
   
Kiertotalouden mallit ja ratkaisut 5
 
   
   
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
 
   
   
Kestävä kasvu/ suuntautumisvaihtoehto
()
               
Kestävän yrityskasvun rahoitusinstrumentit 5
 
   
   
Kestävä kuluttajakäyttäytyminen 5
 
   
   
Yhteiskuntavastuu/ suuntautumisvaihtoehto
()
               
Julkiset hankinnat ja investoinnit 5
 
   
   
Julkisen sektorin asiakkuudet ja palvelumuotoilu 5
 
   
   
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30
6010501010501010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
               
Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa 5                
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 10 50 10 10 50 10 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.