OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > VOIMAVARAISTAVIEN TYÖTAPOJEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA (SYA7), LAUREA LEPPÄVAARA > VOIMAVARAISTAVIEN TYÖTAPOJEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA, YAMK, K20, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, yamk, K20, Leppävaara

Kevät 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
YDINOSAAMINEN
               
VOIMAVARAISTAVIEN TYÖTAPOJEN KEHITTÄMINEN
               
Voimavaraistavat työtavat sosiaalisessa kuntoutuksessa ja terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä 10
 
   
   
Eettinen toiminta ja päätöksenteko 5
 
   
   
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaminen 5
 
   
   
Työnohjaus ja tiimivalmennus 5
 
   
   
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 5
 
   
   
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30
4020401010401010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 40 20 40 10 10 40 10 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.