OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT JOHTAMISESSA, KEHITTÄMISESSÄ JA ASIAKASTYÖSSÄ (HYV5), LAUREA TIKKURILA > PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT JOHTAMISESSA, KEHITTÄMISESSÄ JA ASIAKASTYÖSSÄ, YAMK, S21, TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä, yamk, S21, Tikkurila

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
YDINOSAAMINEN
               
PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT
               
Ihminen taloudellisten päätösten tekijänä 5
 
   
   
Päätöksenteko sosiaalisissa tilanteissa ja organisaatioissa 5
 
   
   
Päätöskäyttäytymisen tutkimisen menetelmiä 5
 
   
   
Valintamuotoilu 5
   
   
 
Päätöskäyttäytymisen ilmiöt myynnissä ja markkinointijohtamisessa 5
   
   
 
Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa 5
   
   
 
OPINNÄYTETYÖ
               
Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka 0                
Opinnäytetyö 30
5010252510252510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
Tuuppaus kestävään kasvuun 5
 
   
   
50500500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 55 10 30 25 10 30 25 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.