OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > HYV4 DEGREE PROGRAMME IN LEADING TRANSFORMATIONAL CHANGE, LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

HYV4 Degree Programme in Leading Transformational Change, Laurea Tikkurila
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, liiketalous (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot