OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > DEGREE PROGRAMME IN LEADING TRANSFORMATIONAL CHANGE (HYV4), LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Degree Programme in Leading Transformational Change (HYV4), Laurea Tikkurila
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, liiketalous (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot