OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖJEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN (ZYV4), LAUREA TIKKURILA > SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖJEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN, YAMK, S23, TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S23, Tikkurila

Syksy 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
YDINOSAAMINEN
               
SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS
               
Hyvinvointivaltio muuttuvassa maailmassa 5
 
   
   
Sosiaaliset ongelmat 5
 
   
   
Palvelun käyttäjät kehittäjinä 5
 
   
   
Sosiaalialan käytäntötutkimus ja sen menetelmät 5
 
   
   
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät 5
 
   
   
Kansainvälisyys, moninaisuus ja monikulttuurisuus 5                
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30
4510351010351010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
               
Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa 5                
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 45 10 35 10 10 35 10 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.