OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > ZYV4 SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖJEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN, LAUREA TIKKURILA > SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖJEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN, YAMK, K19, TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, K19, Tikkurila

Kevät 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
YDINOSAAMINEN
               
SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS
               
Hyvinvointivaltio muuttuvassa maailmassa 5
 
   
   
Sosiaaliset ongelmat 5
 
   
   
Palvelun käyttäjät kehittäjinä 5
 
   
   
Sosiaalialan käytäntötutkimus ja sen menetelmät 5
 
   
   
Sosiaalityö yhteiskunnallisena toimintana 5
 
   
   
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät 5
 
   
   
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30
4020401010401010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 40 20 40 10 10 40 10 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.