OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖJEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN (ZYV4), LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (ZYV4), Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sosionomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot