OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > ZYV4 SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖJEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN, LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

ZYV4 Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sosionomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot