OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN (SYV4), LAUREA TIKKURILA > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN, YAMK, S19, TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, yamk, S19, Tikkurila

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
YDINOSAAMINEN
               
TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN
               
Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi 5
 
   
   
Talousohjaus 5
 
   
   
Lean johtaminen osana työprosessien johtamista 10
 
   
   
Tietojohtaminen 5
 
   
   
Moninaisuuden valmentava johtaminen työyhteisössä 5
 
   
   
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30
5010401010401010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 50 10 40 10 10 40 10 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.