OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN (SYV4), LAUREA TIKKURILA > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN, YAMK, S18, TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, yamk, S18, Tikkurila

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
YDINOSAAMINEN
               
TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN
               
Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi 5
 
   
   
Talousohjaus 5
 
   
   
Lean johtaminen osana työprosessien johtamista 10
 
   
   
Tietojohtaminen 5
 
   
   
Omahoidon digitaalisten arvopalvelujen kehittäminen ja johtaminen 5
 
   
   
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30
5010401010401010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5
   
   
 
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5
   
   
 
Tutkimusviestintä 5
   
   
 
Vaikuttavuustutkimus 5
   
   
 
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5
   
   
 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5
   
   
 
Verkostojen johtaminen 5
   
   
 
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
   
   
 
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5
   
   
 
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10
   
   
 
Yrittäjyys osana uraa 5
   
   
 
Palvelumuotoiluosaaminen 5
   
   
 
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
65006500650
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 115 10 40 75 10 40 75 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.