OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN (SYV4), LAUREA TIKKURILA > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN, YAMK, K17, TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, yamk, K17, Tikkurila

Kevät 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN
               
Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi 5
 
   
   
Talousohjaus 5
 
   
   
Lean johtaminen osana työprosessien johtamista 10
 
   
   
Tietojohtaminen 5  
   
   
Omahoidon digitaalisten arvopalvelujen kehittäminen ja johtaminen 5
 
   
   
25525052505
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30                
00000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5
 
   
   
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5
 
   
   
Tutkimusviestintä 5
 
   
   
Vaikuttavuustutkimus 5
 
   
   
20020002000
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5
 
   
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5
 
   
   
Verkostojen johtaminen 5
 
   
   
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
 
   
   
20020002000
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5  
   
   
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10  
   
   
Yrittäjyys osana uraa 5  
   
   
02000200020
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
Soten toiminta suuronnettomuudessa - simulaatioharjoitus asiantuntijajohtajuuden tukena 5  
   
   
05005005
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 65 30 65 0 30 65 0 30

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.