OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN (SYV4), LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (SYV4), Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot