OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > SYV4 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN, LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

SYV4 Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot