OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN MUUTOKSESSA (SYA5), LAUREA LEPPÄVAARA > JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN MUUTOKSESSA, YAMK, K18, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, yamk, K18, Leppävaara

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN MUUTOKSESSA
               
Sosiaali- ja terveysalan muutos 5
 
   
   
Motivaatiolla muutokseen asiakas- ja esimiestyössä 5
 
   
   
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta 5
 
   
   
Eettinen toiminta ja päätöksenteko 5  
   
   
Valmentava johtaminen 5  
   
   
Yhteiskehittämisen menetelmät johtamisen välineenä 5
 
   
   
20102001020010
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30                
00000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5  
   
   
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5  
   
   
Tutkimusviestintä 5  
   
   
Vaikuttavuustutkimus 5  
   
   
02000200020
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5  
   
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5  
   
   
Verkostojen johtaminen 5  
   
   
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5  
   
   
02000200020
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5  
   
   
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10  
   
   
Yrittäjyys osana uraa 5  
   
   
Palvelumuotoiluosaaminen 5
 
   
   
52050205020
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
               
Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen sote-integraatiossa 5
 
   
   
Monikulttuurinen asiakastyö 5
 
   
   
Moninaisuuden johtaminen työyhteisössä 5  
   
   
Verkkovälitteinen ohjaus 5  
   
   
10101001010010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35 80 35 0 80 35 0 80

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.