OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > TULEVAISUUDEN INNOVATIIVISET DIGITAALISET PALVELUT (NYA3), LAUREA LEPPÄVAARA > TULEVAISUUDEN INNOVATIIVISET DIGITAALISET PALVELUT, YAMK, K22, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K22, Leppävaara

Kevät 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
YDINOSAAMINEN
               
TULEVAISUUDEN INNOVATIIVISET DIGITAALISET PALVELUT
               
Digitaalisten palvelujen tulevaisuus 5
 
   
   
Strategisen uudistumisen johtaminen 5
 
   
   
Palvelumuotoilun johtaminen 10
 
   
   
Tietojohtaminen ja arkkitehtuurit 5
 
   
   
Liiketoimintamallien kehittäminen tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa 5  
 
   
 
OPINNÄYTETYÖ
               
Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka 0                
Opinnäytetyö 30
3525351510351510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35 25 35 15 10 35 15 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.