OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > TULEVAISUUDEN INNOVATIIVISET DIGITAALISET PALVELUT (NYA3), LAUREA LEPPÄVAARA > TULEVAISUUDEN INNOVATIIVISET DIGITAALISET PALVELUT, YAMK, K22, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K22, Leppävaara

Kevät 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
YDINOSAAMINEN
               
TULEVAISUUDEN INNOVATIIVISET DIGITAALISET PALVELUT
               
Digitaalisten palvelujen tulevaisuus 5
 
   
   
Strategisen uudistumisen johtaminen 5
 
   
   
Palvelumuotoilun johtaminen 10
 
   
   
Tietojohtaminen ja arkkitehtuurit 5
 
   
   
Liiketoimintamallien kehittäminen tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa 5  
 
   
 
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30
3525351510351510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
               
Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa 5                
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35 25 35 15 10 35 15 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut –koulutuksen ydinosaaminen muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: digitaaliset palvelut ja palveluliiketoiminta. Ensimmäisessä kokonaisuudessa digitaalisten palvelujen kehittämiseen perehdytään hyödyntämällä tulevaisuuksien tutkimuksen ja teknologiaennakoinnin menetelmiä sekä palvelumuotoilun lähestymistapaa. Toisessa kokonaisuudessa tarkastellaan tiedon roolia osana organisaation toimintaa ja menestystä sekä sovelletaan palveluliiketoiminnan uusia ajattelumalleja liiketoiminnan kehittämisen ja strategisen johtamisen kontekstissa.

Lisäksi opiskelija syventää ja laajentaa omaa osaamistaan vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelija voi vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa näistä opintojaksoista.