OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > TULEVAISUUDEN INNOVATIIVISET DIGITAALISET PALVELUT (NYA3), LAUREA LEPPÄVAARA > TULEVAISUUDEN INNOVATIIVISET DIGITAALISET PALVELUT, YAMK, K18, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K18, Leppävaara

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
TULEVAISUUDEN INNOVATIIVISET DIGITAALISET PALVELUT
               
Suunnitteluajattelu 5
 
   
   
Palvelumuotoilun menetelmät 5
 
   
   
Tietojohtaminen ja arkkitehtuurit 5
 
   
   
Kehittyvät digitaaliset palvelut 5
 
   
   
Digimarkkinointi ja analytiikka 5
 
   
   
Digitaalisen palvelukehityksen talousohjaus 5
 
   
   
30030003000
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30                
00000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5  
   
   
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5  
   
   
Tutkimusviestintä 5  
   
   
Vaikuttavuustutkimus 5  
   
   
02000200020
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5  
   
   
Verkostojen johtaminen 5  
   
   
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5  
   
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5  
   
   
02000200020
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5  
   
   
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10  
   
   
Digitaalisen palvelun käyttöliittymä- ja interaktiosuunnittelu 5  
   
   
Yrittäjyys osana uraa 5  
   
   
Digitaalisten palveluiden käytettävyys ja saavutettavuus 5
 
   
   
Palvelumuotoiluosaaminen 5  
   
   
53050305030
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35 70 35 0 70 35 0 70

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.