OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > TULEVAISUUDEN INNOVATIIVISET DIGITAALISET PALVELUT (NYA3), LAUREA LEPPÄVAARA > TULEVAISUUDEN INNOVATIIVISET DIGITAALISET PALVELUT, YAMK, K17, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K17, Leppävaara

Kevät 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
TULEVAISUUDEN INNOVATIIVISET DIGITAALISET PALVELUT
               
Suunnitteluajattelu 5
 
   
   
Palvelumuotoilun menetelmät 5
 
   
   
Tietojohtaminen ja arkkitehtuurit 5
 
   
   
Kehittyvät digitaaliset palvelut 5
 
   
   
Digimarkkinointi ja analytiikka 5
 
   
   
Talousohjaus palveluliiketoiminnassa 5
 
   
   
30030003000
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30                
00000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5  
   
   
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5  
   
   
Tutkimusviestintä 5  
   
   
Vaikuttavuustutkimus 5  
   
   
02000200020
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5  
   
   
Verkostojen johtaminen 5  
   
   
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5  
   
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5  
   
   
Strateginen johtaminen 5  
   
   
02500250025
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5  
   
   
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10  
   
   
Digitaalisen palvelun käyttöliittymä- ja interaktiosuunnittelu 5  
   
   
Yrittäjyys osana uraa 5  
   
   
02500250025
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30 70 30 0 70 30 0 70

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.