OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > PALVELUMUOTOILU (MYA3), LAUREA LEPPÄVAARA > PALVELUMUOTOILU, YAMK, S19, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Palvelumuotoilu, yamk, S19, Leppävaara

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
YDINOSAAMINEN
               
PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
               
Design Thinking 5
 
   
   
Palveluliiketoiminnan strateginen kehittäminen ja johtaminen 5
 
   
   
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 10
 
   
   
Talousohjaus palveluliiketoiminnassa 5
   
   
 
Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelumuotoilussa 5                
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30
4510301510301510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
Visualisointi ja tarinankerronta vaikuttamisen keinona 5
   
   
 
50050050
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 50 10 30 20 10 30 20 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.