OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > PALVELUMUOTOILU (MYA3), LAUREA LEPPÄVAARA > PALVELUMUOTOILU, YAMK, S17, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Palvelumuotoilu, yamk, S17, Leppävaara

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
               
Design Thinking 5
 
   
   
Palveluliiketoiminnan strateginen kehittäminen ja johtaminen 5
 
   
   
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 10
 
   
   
Yhteiskehittäminen palvelumuotoilussa 5
 
   
   
Talousohjaus palveluliiketoiminnassa 5
 
   
   
30030003000
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30                
00000000
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5
 
   
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5
 
   
   
Verkostojen johtaminen 5
 
   
   
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
 
   
   
Palveluliiketoiminnan muuttuvat ajattelumallit 5
 
   
   
25025002500
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5
 
   
   
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5
 
   
   
Tutkimusviestintä 5
 
   
   
Vaikuttavuustutkimus 5
 
   
   
Tutkimus- ja kehittämishankkeet työelämän tukena 5
 
   
   
25025002500
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5
 
   
   
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10
 
   
   
Digitaalisen palvelun käyttöliittymä- ja interaktiosuunnittelu 5
 
   
   
Yrittäjyys osana uraa 5
 
   
   
Palvelumuotoiluosaaminen 5
 
   
   
Ketterät menetelmät palvelumuotoilussa 10
 
   
   
40040004000
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
Oikeusmuotoilu 5
 
   
   
50500500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 125 0 125 0 0 125 0 0

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.