OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > MYA3 PALVELUMUOTOILU, LAUREA LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

MYA3 Palvelumuotoilu, Laurea Leppävaara
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Restonomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot