OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > PALVELUMUOTOILU (MYA3), LAUREA LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Palvelumuotoilu (MYA3), Laurea Leppävaara
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Restonomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot