OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > KOSMETIIKKA-ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN (KYV2), LAUREA TIKKURILA > KOSMETIIKKA-ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN, YAMK, S21, TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen, yamk, S21, Tikkurila

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
YDINOSAAMINEN
               
KOSMETIIKKA-ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN
               
Kauneudenhoitopalvelujen juridiikka 5
 
   
   
Kosmetiikka-alan oikeudellinen sääntely 5
 
   
   
Kosmetiikkatuote 5
 
   
   
Kosmetiikka-alan liiketoiminnan strateginen kehittäminen digitalisoituvassa ympäristössä 10
 
   
   
Kosmetiikka-alan kansainvälinen liiketoiminta 5
 
   
   
OPINNÄYTETYÖ
               
Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka 0                
Opinnäytetyö 30
5010401010401010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 50 10 40 10 10 40 10 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.