OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > KOSMETIIKKA-ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN (KYV2), LAUREA TIKKURILA > KOSMETIIKKA-ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN, YAMK, K18, TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen, yamk, K18, Tikkurila

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
KOSMETIIKKA-ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN
               
Kosmetiikka-alan liiketoiminnan strateginen kehittäminen ja johtaminen 10
 
   
   
Kosmetiikan tuotanto- ja liiketoimintamallit 10
 
   
   
Kosmetiikka-alaa ohjaava lainsäädäntö 10
 
   
   
30030003000
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30                
00000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5  
   
   
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5  
   
   
Tutkimusviestintä 5  
   
   
Vaikuttavuustutkimus 5  
   
   
02000200020
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5  
   
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5  
   
   
Verkostojen johtaminen 5  
   
   
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5  
   
   
02000200020
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5  
   
   
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10  
   
   
Yrittäjyys osana uraa 5  
   
   
Palvelumuotoiluosaaminen 5  
   
   
02500250025
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30 65 30 0 65 30 0 65

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.