OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > KOSMETIIKKA-ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN (KYV2), LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen (KYV2), Laurea Tikkurila
Kauneudenhoitoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Estenomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot