OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > DIGITAALINEN TALOUSOHJAUS, ERIKOISTUMISKOULUTUS (HZV3), LAUREA TIKKURILA > DIGITAALINEN TALOUSOHJAUS

Digitaalinen talousohjaus

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 1 2
Ansaintalogiikat ja liiketoiminnan digitalisoituminen 5
 
     
     
Taloushallinnon uudet roolit ja työkalut 5
 
     
     
Digitaalisen raportoinnin kehittäminen 5
 
     
     
Mittaamisen ja ennustamisen uudet ulottuvuudet 5
   
     
   
Talousjohtaminen digitaalisessa muutoksessa 5
   
     
   
Visualisointi ja analytiikka 5
   
     
   
300151500151500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30 0 15 15 0 0 15 15 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on viime vuoden lopussa myöntänyt rahoituksen Digitaalinen talousohjaus –erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen vuosina 2018-2023. Laurea, Haaga-Helia, Metropolia ja Tamk suunnittelevat ja toteuttavat koulutuksen yhteistyössä. Ensimmäinen koulutus alkaa syyskuussa ja mukaan otetaan yhteensä 60 opiskelijaa (max 15 opiskelijaa/amk). Koulutuksen hinta on 950 €.

Digitaalisen talousohjauksen koulutus vastaa tulevaan suureen työtehtävien murrokseen. Koulutuksessa syvennytään talousohjaukseen sekä prosessien ja työroolien muutokseen.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti yritysten ja organisaatioiden talouden ja rahoituksen asiantuntijatehtävissä tai muissa vastuullisissa tehtävissä toimivat henkilöt, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon.

Koulutus on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vaatimusten tasoista, ja opintojaksoja voi anoa hyväksi luettavaksi yamk-tutkintoon.