OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES (SWV2), LAUREA TIKKURILA > DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES, DAYTIME STUDIES, S21, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Tikkurila

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
CORE COMPETENCE
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
WORKING WITH CLIENTS IN SOCIAL SERVICES
                                   
Basic Premises of Customer Work in the Social Care Sector 5
     
           
           
Dialogue, Encounters and Professional Interaction 5
     
           
           
English in Social Services 5
     
           
           
Placement for Client Work 15
       
           
         
SERVICE SYSTEMS, INCLUSION AND DEVELOPING A BETTER SOCIETY
                                   
Well-being and Inclusion 10
     
           
           
Social Sector Service System and Social Care Legislation 10
       
           
         
Exerting Influence in the Social Care Sector 5
       
           
         
Language and Communication Skills
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Finnish for Working Life 5  
       
           
       
Svenska inom socialbranschen 5
       
           
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
APPROACHES AND METHODS OF WORK IN SOCIAL SERVICES
                                   
Methodological Competence in Social Care Sector Client Work 10  
       
           
       
Creativity and Activity-based Methods in Client Work 5  
       
           
       
Placement
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Placement for Professional Working Methods 15  
         
           
     
Placement for Professional Working Methods (ECE Qualifications) 15  
         
           
     
DEVELOPING CLIENT-ORIENTED SOCIAL SERVICES
                                   
Responsible Leadership in a Work Community 5    
         
           
   
Entrepreneurship 5    
         
           
   
Innovative Development of Well-being Services 5    
         
           
   
Placement
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Placement for Work Development 15    
           
           
 
Placement for Work Development (ECE qualifications) 15    
           
           
 
EXPERT IN DEVELOPMENT AND WORKPLACE INNOVATION
                                   
Project Management and Communication 5
     
           
           
Research and Development Methods 5  
         
           
     
Bachelor's Thesis 15    
         
         
 
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
     
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
       
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
         
         
 
675761031362136233803136213623380
COMPLEMENTARY COMPETENCE
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
COMPLEMENTARY COMPETENCE STUDIES RELATED TO THE FIELD OF STUDY
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
()
                                   
Wellness at Work 5                                    
Current Developments and Innovations in Social and Health Care in Finland 5                                    
Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences 5                                    
New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care 5                                    
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
()
                                   
Global Challenges and Possibilities within Social Services, Community Work and Client Counselling 5                                    
Supporting Multicultural Families 5                                    
Mental Health and Wellbeing Promotion with Multicultural Clients 5                                    
Creative Methods in Empowering Multicultural Clients 5                                    
Art-based Methods in Social Welfare Practice 5                                    
Constructive communication with Multicultural Clients 5                                    
VARHAISKASVATUKSEN OSAAMINEN
()
                                   
Varhaiskasvatuksen moninaisuus ja erityisyys 10                                    
Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen 10                                    
Varhaiskasvatustoiminnan ohjausosaaminen 10                                    
OTHER COMPLEMENTARY COMPETENCES
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 57 61 0 31 36 21 36 23 38 0 31 36 21 36 23 38 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

See the description attached.