OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES (SWV2), LAUREA TIKKURILA > DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES, DAYTIME STUDIES, S19, TIKKURILA, SWV219SN DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES, DAYTIME STUDIES, S19, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Degree Programme in Social Services, daytime studies, S19, Tikkurila, SWV219SN Degree Programme in Social Services, daytime studies, S19, Tikkurila

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
CORE COMPETENCE
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
WORKING WITH CLIENTS IN SOCIAL SERVICES
                                   
Basic Premises of Customer Work in the Social Care Sector 5
     
           
           
Dialogue, Encounters and Professional Interaction 5
     
           
           
English in Social Services 5
     
           
           
Placement for Client Work 15
       
           
         
SERVICE SYSTEMS, INCLUSION AND DEVELOPING A BETTER SOCIETY
                                   
Well-being and Inclusion 10
     
           
           
Social Sector Service System and Social Care Legislation 10  
       
           
       
Exerting Influence in the Social Care Sector 5  
       
           
       
Language and Communication Skills
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Finnish for Working Life 5  
       
           
       
Swedish in Social Services 5
       
           
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
APPROACHES AND METHODS OF WORK IN SOCIAL SERVICES
                                   
Methodological Competence in Social Care Sector Client Work 10
       
           
         
Creativity and Activity-based Methods in Client Work 5
       
           
         
Placement
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Placement for Professional Working Methods 15  
         
           
     
Placement for Professional Working Methods (Kindergartenteacher Qualification) 15  
         
           
     
DEVELOPING CLIENT-ORIENTED SOCIAL SERVICES
                                   
Responsible Leadership in a Work Community 5    
         
           
   
Entrepreneurship 5    
         
           
   
Innovative Development of Well-being Services 5    
         
           
   
Placement
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Placement for Work Development 15    
           
           
 
Placement for Work Development (Kindergartenteacher Qualification) 15    
           
           
 
EXPERT IN DEVELOPMENT AND WORKPLACE INNOVATION
                                   
Career Planning: Tools for Professional Development 2
     
         
         
Career Planning: Work Search and Work in the Future 2  
       
         
     
Career Planning: Working Life Competences 1    
         
           
   
Project Management and Communication 5
     
           
           
Research and Development Methods 5  
       
           
       
Bachelor's Thesis 15    
         
           
   
675761031362631313003136263131300
COMPLEMENTARY COMPETENCE
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
OTHER COMPLEMENTARY COMPETENCES
                                   
Participation in Voluntary Work 0                                    
Intermediate Finnish 5                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 57 61 0 31 36 26 31 31 30 0 31 36 26 31 31 30 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Degree Programme in Social Services, daytime studies, S19, Tikkurila

See the description attached.

SWV219SN Degree Programme in Social Services, daytime studies, S19, Tikkurila