OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > SWV2 DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES, LAUREA TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

SWV2 Degree Programme in Social Services, Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Sosionomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot