OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) > NIA DEGREE PROGRAMME IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY, LAUREA LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen)

NIA Degree Programme in Business Information Technology, Laurea Leppävaara
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Tradenomi, tietojenkäsittely (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot