OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > DEGREE PROGRAMME IN NURSING (SNY2), LAUREA COMMON > DEGREE PROGRAMME IN NURSING, DAYTIME STUDIES, S22, LAUREA COMMON, SNG222SN DEGREE PROGRAMME IN NURSING, DAYTIME STUDIES, S22, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Degree Programme in Nursing, daytime studies, S22, Laurea Common, SNG222SN Degree Programme in Nursing, daytime studies, S22, Otaniemi

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 1 2 1 2
CORE COMPETENCE
(Valitaan opintoja 180 op)
                                       
BASICS OF CLIENT-ORIENTED NURSING
                                       
Mathematics Entrance Level Test 0                                        
Introduction to Evidence-based Nursing 3
     
             
             
Client-oriented Social and Health Care Services 3
     
             
             
Basics of Clinical Nursing 7
     
             
             
Medication Treatment and Medication Calculations 1. 4
     
             
             
From a Student to a Professional 2
     
           
           
Structure and Functioning of the Human Body 5
     
             
             
Professional Development in Practice 1. 7
       
             
           
Initial Test in Finnish 0                                        
HEALTH PROMOTION AND NURSING OF NON-COMMUNICABLE DISEASES
                                       
Health Promotion, Support for Self-management and Guidance in Nursing 4
       
             
           
Nursing of Patients with Internal Medicine and Infectious Diseases 9
       
             
           
Medication Treatment and Medication Calculations 2. 3
       
             
           
Basics of Vaccination Competence 2
       
             
           
Intercultural Communication Skills 3
       
             
           
Professional Development in Practice 2. 10  
       
             
         
Mid-studies Test in Finnish 0                                        
DECISION-MAKING IN CLINICAL NURSING
                                       
Mental Health and Substance Abuse Nursing 6  
         
             
       
Perioperative Nursing 6  
       
             
         
Basics of Acute Care Nursing 3  
       
             
         
Medication Treatment and Medication Calculations 3. 2  
       
             
         
Professional Development in Practice 3. 11  
         
             
       
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT´S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                       
Nursing Care of Children, Youth and Families 4  
         
             
       
Sexual and Reproductive Health 3  
         
             
       
Nursing Care of Elderly Patients 4  
       
             
         
Vulnerable Client Groups and Integration of Services 3  
       
             
         
Medication Treatment and Medication Calculations 4. 1  
       
             
         
Professional Development in Practice 4. 15    
         
             
     
CHANGING SOCIAL AND HEALTH CARE SERVICES
                                       
Evaluating the Need for Treatment and Utilising Digital Services at a Nurse's Reception 4    
         
             
     
Research and Development Methods 5    
         
             
     
Development of Social and Health Care Services and Entrepreneurship 6    
         
             
     
Management of the Work Community and Team Activities 3    
           
             
   
Thesis 15    
         
           
 
Professional Development in Practice 5. 7    
           
             
   
NURSING CARE OF SERIOUSLY ILL PATIENTS
                                       
Nursing Care of Seriously Ill and Palliative Patients 5    
           
             
   
Professional Development in Practice 6. 10    
           
             
   
Nurse´s Core Competences (180 Ects) National Exam 0                                        
Language Studies
(Valitaan opintoja 5 op)
                                       
Advanced Finnish for Nursing 5      
           
             
 
525362.512.5232929243032.512.50232929243032.512.50
COMPLEMENTARY COMPETENCE
(Valitaan opintoja 30 op)
                                       
COMPLEMENTING PROFESSIONAL COMPETENCE
()
                                       
Interacting in Everyday Life in Finnish 5
     
             
             
Introduction to Health Care Finnish 2
     
             
             
Nursing Documentation in Finnish 3
       
             
           
Boosting Professional Finnish by Simulations 5  
         
             
       
Professional Development in Practice 7. 15      
           
             
 
OTHER COMPLEMENTARY COMPETENCES
(Valitaan opintoja 5 op)
                                       
105015730500150730500150
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62 58 62.5 27.5 30 32 29 29 30 32.5 27.5 0 30 32 29 29 30 32.5 27.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Degree Programme in Nursing, daytime studies, S22, Laurea Common

See the description attached.

SNG222SN Degree Programme in Nursing, daytime studies, S22, Otaniemi