OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > DEGREE PROGRAMME IN NURSING (SNY2), LAUREA COMMON
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Degree Programme in Nursing (SNY2), Laurea Common
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Sairaanhoitaja (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot