OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > NTY2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, LAUREA YHTEINEN > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, KEVÄT 2020, YHTEINEN, NTVOPK20 POLKURYHMÄ, TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, TIKKURILA, KEVÄT20
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Tietojenkäsittelyn koulutus, kevät 2020, yhteinen, NTVOPK20 Polkuryhmä, tietojenkäsittelyn koulutus, Tikkurila, kevät20

Kevät 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
   
         
         
Asiakkuus- ja projektiosaaminen 10  
     
         
       
TIETOJENKÄSITTELYOSAAMINEN
                                   
ICT-toimintaympäristö 5
     
           
           
Ohjelmoinnin perustaito 5  
     
         
       
Verkkosivujen kehittäminen 5
     
           
           
Tiedonhallinta ja tietokannat 5  
     
           
         
Tietoverkot ja tietoturva 5  
     
           
         
Professional Communication in English 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
SERVICE BUSINESS
                                   
Johtaminen ja esimiestyöskentely 5  
     
         
       
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
   
         
         
26360026261000002626100000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 26 36 0 0 26 26 10 0 0 0 0 26 26 10 0 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietojenkäsittelyn koulutus, kevät 2020, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

NTVOPK20 Polkuryhmä, tietojenkäsittelyn koulutus, Tikkurila, kevät20