OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > NTY2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, LAUREA YHTEINEN > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, K19, YHTEINEN, NTV219KA, TIETOJENKÄSITTELY, MONIMUOTO, KEVÄT 19, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Tietojenkäsittelyn koulutus, K19, yhteinen, NTV219KA, Tietojenkäsittely, monimuoto, Kevät 19, Tikkurila

Kevät 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Yritysjuridiikka 5    
       
           
     
Asiakkuus- ja projektiosaaminen 10  
     
           
         
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Svenska för tradenomer 5
     
           
           
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
TIETOJENKÄSITTELYOSAAMINEN
                                   
ICT-toimintaympäristö 5
     
           
           
Ohjelmoinnin perustaito 5  
     
           
         
Verkkosivujen kehittäminen 5
     
           
           
Tiedonhallinta ja tietokannat 5  
     
           
         
Tietoverkot ja tietoturva 5  
     
           
         
Professional Communication in English 5  
     
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
SERVICE BUSINESS
                                   
Service Design 10    
         
           
   
Corporate Social Responsibility 5    
       
           
     
Digital Service Business and Marketing 10  
       
           
       
Johtaminen ja esimiestyöskentely 5  
       
           
       
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15      
         
           
 
Harjoittelu 2 15      
         
           
 
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Opinnäytetyö 15      
           
           
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
   
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
     
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
       
         
 
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
           
   
364726.545.53631161115.530.5153631161115.530.515
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 0 op)
                                   
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 36 47 26.5 45.5 36 31 16 11 15.5 30.5 15 36 31 16 11 15.5 30.5 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietojenkäsittelyn koulutus, K19, yhteinen

NTV219KA, Tietojenkäsittely, monimuoto, Kevät 19, Tikkurila