OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > PALVELUELÄMYSTEN TUOTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN (MSA2), LAUREA LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen (MSA2), Laurea Leppävaara
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Restonomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot