OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, AMK-TUTKINTO (TON2), TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT) > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT)
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
OSAAMISPOLKU: WEB AND MOBILE APP DEVELOPMENT
()
         
WEB DEVELOPMENT
()
         
Web Content Management Systems 5
 
 
Dynamic Web Applications with Javascript 5
 
 
Web App Development with MEAN 5
 
 
Web App Development with PHP/SQL 5
 
 
Project: Web App Development with a PHP Framework 5
 
 
Project: Web App Development with a Javascript Framework 5
 
 
Web-sovellusten kehittäminen Javascriptillä 5
 
 
Web-kehitys MEAN-teknologioilla 5
 
 
Projekti: Web-sovelluksen kehitys JavaScript-kirjastojen avulla 5
 
 
4530153015
MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
()
         
Introduction to Mobile App Design and Development 5
 
 
Native Mobile Application Development 5
 
 
Building and Deploying Cross Platform Mobile Apps 5
 
 
15150150
SOFTWARE PROGRAMMING
()
         
Object-Oriented Programming with Java 5
 
 
Programming with Optional Languages 5
 
 
Project: Developing an Application with an Object-Oriented Language 5
 
 
C-ohjelmointi 3
 
 
C#-ohjelmointi 3
 
 
Python-ohjelmointi 3
 
 
PHP-ohjelmointi 3
 
 
Ruby-ohjelmointi 3
 
 
Ohjelmoinnin perusteet C++ -kielellä 3
 
 
Olio-ohjelmointi C++ -kielellä 3
 
 
Programming with Python 3
 
 
Programming with C 3
 
 
Programming with C++ 3
 
 
Ohjelmistotestauksen perusteet 5
 
 
50455455
OSAAMISPOLKU: SECURE ICT INFRASTRUCTURE AND CYBER SECURITY
()
         
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
()
         
Introduction to Information Security 5
 
 
Information Security Management 5
 
 
Information Security Development Project 5
 
 
15150150
INFORMATION INFRASTRUCTURE AND SECURITY
()
         
Internet Infrastructure and Security 5
 
 
Network Applications 5
 
 
Contemporary Issues in Networking and Network Security 5
 
 
15150150
CYBERSECURITY TECHNOLOGIES
()
         
Cybersecurity 5
 
 
Systems Security 5
 
 
Enterprise Applications Security 5
 
 
Network Security 5
 
 
Cybersecurity in Emerging Environments 5
 
 
Cybersecurity Applied Project 5
 
 
30300300
OSAAMISPOLKU: DIGITAALISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN
()
         
DIGITAALISTEN PALVELUJEN SUUNNITTELU JA KEHITYS
()
         
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5
 
 
Digitaalisen palvelun mallinnus 5
 
 
Käytettävyyden arviointi ja testaus 5
 
 
Käyttöliittymän suunnittelu 5
 
 
Ääni- ja videotuotanto 5
 
 
Mediaelementtien suunnittelu ja toteutus 5
 
 
30300300
OHJELMISTOJEN KEHITTÄMINEN
()
         
Ohjelmistotestaus 5
 
 
Ohjelmistotuotteen määrittely ja suunnittelu 5
 
 
Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään 5
 
 
15150150
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
00000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 215 195 20 195 20

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.