OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > DEGREE PROGRAMME IN NURSING (SNV), LAUREA TIKKURILA > DEGREE PROGRAMME IN NURSING, DAYTIME STUDIES, S19, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Degree Programme in Nursing, daytime studies, S19, Tikkurila

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
CORE COMPETENCE
(Valitaan opintoja 180 op)
                                   
THE BASICS OF NURSING CARE
                                   
Basics Of Nursing Care 1. 5
     
           
           
Basics Of Nursing Care 2. 5
       
           
         
Structure and Functioning of the Human Body 5
     
           
           
Basic Nursing Skills – Practice 5
     
           
           
Professional Development in Practice I 10
       
           
         
Mathematics Entrance Level Test 0                                    
HEALTH PROMOTION AND NURSING OF NON-COMMUNICABLE DISEASES
                                   
Care of Clients with Chronic Illnesses 10  
       
           
       
Intercultural Communication Competences in Multicultural Nursing Environment 5
       
           
         
Professional Development in Practice II 15  
       
           
       
DECISION-MAKING IN CLINICAL NURSING
                                   
Decision-Making in Acute Nursing Care 10  
         
           
     
Mental Health, Crisis Care and Substance Abuse Nursing 5  
         
           
     
Professional Development in Practice III 15  
         
           
     
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT´S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                   
Participation and Well-Being at Different Life Stages 10    
         
           
   
Professional Development in Practice IV 15    
         
         
 
Language and Communication Skills
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Initial Test in Swedish 0                                    
Svenska i vården 5
     
           
           
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Initial Test in Finnish 0                                    
Advanced Finnish 5      
           
           
INNOVATIVE AND EFFECTIVE NURSING
                                   
Johtajuus, yrittäjyys ja uudistuva hoitotyö 10    
           
           
 
Päätöksenteko vakavasti sairaan potilaan hoitotyössä 5    
           
           
 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V 15      
           
           
EXPERT IN DEVELOPMENT AND WORKPLACE INNOVATION
                                   
Career Planning: Tools for Professional Development 2
     
         
         
Career Planning: Work Search and Work in the Future 2  
       
         
     
Career Planning: Working Life Competences 1    
         
         
 
Project Management and Communication 5
     
           
           
Research and Development Methods 5    
         
           
   
Bachelor's Thesis 15    
       
       
525756253121263128282531212631282825
COMPLEMENTARY COMPETENCE
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
OTHER COMPLEMENTARY COMPETENCES
                                   
Participation in Voluntary Work 0                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 52 57 56 25 31 21 26 31 28 28 25 31 21 26 31 28 28 25

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

See the description attached.