OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > DEGREE PROGRAMME IN SERVICE BUSINESS MANAGEMENT (HMA), LAUREA LEPPÄVAARA > DEGREE PROGRAMME IN SERVICE BUSINESS MANAGEMENT, DAYTIME STUDIES, S20, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Degree Programme in Service Business Management, daytime studies, S20, Leppävaara

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
CORE COMPETENCE
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
BUSINESS OPERATIONS
                                   
Business Processes 10
     
           
           
Understanding Customer Behaviour 5
     
           
           
Business Environment in a Global Economy 5
       
           
         
Profitable Business 1 5
     
           
           
Language and Communication Skills
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Introduction to Finnish Language and Culture 1 5
     
           
           
Swedish for Bachelors of Business Administration 5
     
           
           
Initial Test in Swedish 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
BUSINESS DEVELOPMENT
                                   
Customer-Oriented Business Development and Marketing 10
       
           
         
Behavioural Economics 5
       
           
         
Management and Leadership 5
       
           
         
Profitable Business 2 5
       
           
         
Professional Communication Skills 5
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
SERVICE BUSINESS
                                   
Service Design 10  
         
           
     
Corporate Social Responsibility 5  
         
           
     
Digital Service Business and Marketing 10  
       
           
       
Service Business Management 5  
       
           
       
EXPERT IN A WORK COMMUNITY
                                   
Placement 1 15
       
           
         
Placement 2 15  
         
           
     
EXPERT IN DEVELOPMENT AND WORKPLACE INNOVATION
                                   
Project Management and Communication 5
     
           
           
Research and Development Methods 5  
         
           
     
Bachelor's Thesis 15    
         
           
   
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
     
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
       
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
         
         
 
92521604151163615.50.504151163615.50.50
COMPLEMENTARY COMPETENCE
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
()
                                   
Organisaatiokäyttäytyminen 10                                    
Johda itseäsi 5                                    
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
()
                                   
Intercultural Leadership 5                                    
HR ja johtaminen -projekti 15                                    
HR ja johtaminen -projekti 15                                    
Management and Leadership 5                                    
LOGISTICS AND INTERNATIONAL TRADE
()
                                   
Market Entry 10                                    
Exporting Services 5                                    
DIGITAL MARKETING AND SALES
()
                                   
Content Marketing 5                                    
Building an Online Shop 5                                    
Digital Analytics and Consumer Insight 5                                    
Internet Business Models 5                                    
Building Webpages 5                                    
CUSTOMER RELATIONSHIPS AND MARKETING
()
                                   
Markkinoinnin projekti 15                                    
Markkinoinnin projekti 15                                    
Myynti ja asiakkuuksien johtaminen 10                                    
Influencer Marketing 5                                    
Brändin johtaminen ja kehittäminen 5                                    
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
()
                                   
Enterprise Systems 5                                    
Business Intelligence 5                                    
MANAGEMENT ACCOUNTING
()
                                   
Strategic Management Accounting 5                                    
Cost Accounting 5                                    
Capital Budgeting 5                                    
OTHER COMPLEMENTARY COMPETENCES
                                   
Participation in Voluntary Work 0                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 92 52 16 0 41 51 16 36 15.5 0.5 0 41 51 16 36 15.5 0.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

See the description attached.