OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVA KOULUTUS > VALME KORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE > KORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, TEKNIIKAN ALAN VALMENTAVAT OPINNOT

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, Tekniikan alan valmentavat opinnot

Kevät 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 1
Yhteiset opinnot 5            
Valmiudet korkeakouluopintoihin 5            
000000
Alakohtaiset opinnot 25            
Tekniikan alan valmentavat opinnot (valitaan kaikki)
           
Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 1 (B1) 5            
Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 2 (B1) 5            
Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 3 (B2) 5            
Tekniikan alan matematiikka 5            
Tekniikan alan englannin kieli ja viestintä 5            
000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 0 0 0 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Valmentava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joiden tavoitteena on hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon Suomessa. Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on suomen kielen vähimmäistaitotaso B1 sekä korkeakoulukelpoisuus*.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä ja kesto 6 kuukautta. Koulutus koostuu yleisestä kaikille opiskelijoille yhteisestä opintojaksosta sekä eri ammattialoihin painottuvista moduuleista ja monialaisesta moduulista.

Koulutuksen sisällöissä painottuvat suomen kieli sekä ammattialakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja. Kaikkien sisältöjen kohdalla korostuvat akateemiset taidot kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus.


* Hakija on korkeakoulukelpoinen, jos hänellä on
• suomalainen ylioppilastutkinto,
• suomalainen toisen asteen ammatillinen tutkinto,
• ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
• ulkomainen korkeakoulututkinto.

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuuttaan todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Tekniikan alan valmentavat opinnot