OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > SIMULAATIOLLA JA OSALLISUUDELLA KOHTI ARJEN TURVALLISUUSOSAAMISTA (UXA8), LAUREA LEPPÄVAARA > SIMULAATIOLLA JA OSALLISUUDELLA KOHTI ARJEN TURVALLISUUSOSAAMISTA (UXA8), LAUREA LEPPÄVAARA, SIMULERING OCH DELAKTIGHET STÖDER ETT SÄKERHETSKUNNANDE I VARDAGEN
Täydennyskoulutus

Simulaatiolla ja osallisuudella kohti arjen turvallisuusosaamista (UXA8), Laurea Leppävaara, Simulering och delaktighet stöder ett säkerhetskunnande i vardagen

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 1 2
Simulering och delaktighet stöder ett säkerhetskunnande i vardagen
()
                   
Interaktionsmetoder stöder en god säkerhetskultur 5
 
     
     
Förebygga, identifiera och åtgärda oroväckande beteende 5
   
     
   
Simuleringspedagogik 5  
   
     
 
Simuleringsövningar 5  
     
     
101055555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Simulaatiolla ja osallisuudella kohti arjen turvallisuusosaamista (UXA8), Laurea Leppävaara

Simulering och delaktighet stöder ett säkerhetskunnande i vardagen