OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > TEKONIVELPOTILAAN HOITOTYÖ JA KUNTOUTUKSEN TÄYDENNYSKOULUTUS (USV13), LAUREA TIKKURILA > TEKONIVELPOTILAAN HOITOTYÖ JA KUNTOUTUKSEN TÄYDENNYSKOULUTUS (USV13), LAUREA TIKKURILA
Täydennyskoulutus

Tekonivelpotilaan hoitotyö ja kuntoutuksen täydennyskoulutus (USV13), Laurea Tikkurila

Kevät 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 2S 2K 3S 1 1 2 1
Tekonivelpotilaan hoitotyö ja kuntoutuksen täydennyskoulutus
                     
Tekonivelpotilaan hoidon ja kuntoutuksen kliininen osaaminen 5
   
     
     
Tekonivelpotilaan hoidon ja kuntoutuksen ohjaus 5  
   
     
   
Tekonivelpotilaan näyttöön perustuvan hoitotyön ja kuntoutuksen kehittäminen 5
 
 
 
6.666678.3333406.666676.666671.6666706.666676.666671.666670
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6.66667 8.33334 0 6.66667 6.66667 1.66667 0 6.66667 6.66667 1.66667 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tekonivelpotilaan hoitotyön ja kuntoutuksen täydennyskoulutus on 15 op:n kokonaisuus AMK-tasoisia opintoja (EQF7). Koulutus on suunnattu sairaanhoitajille ja fysioterapeuteille, jotka työskentelevät tekonivelpotilaiden parissa. Täydennyskoulutus toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun ja HUS:n yhteistyönä, koulutusta koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu.
Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöi-hin. Toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Täydennys-koulutuksessa perehdytään tekonivelpotilaan hoitotyön ja kuntoutuksen tämänhetkiseen uu-simpaan kansalliseen ja kansainväliseen tutkittuun tietoon. Koulutus tukee osallistujan oman oppimisen kehittämistä ja hyväksi koettujen käytänteiden jakamista koko työuran ajan.