OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > KOULUTTAJANA KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ, TÄYDENNYSKOULUTUS (USV7), LAUREA TIKKURILA > KOULUTTAJANA KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
Täydennyskoulutus

Kouluttajana kliinisessä hoitotyössä

Kevät 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 1
Kouluttajana kliinisessä hoitotyössä 3
1.51.51.51.51.51.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Täydennyskoulutus terveydenhuollon ammattilaisille, joilla on koulutusvastuita työssään, tai joiden tehtäviin kuuluu henkilöstön osaamisen varmentaminen (opetushoitajat, vastuuryhmien jäsenet ym.)
Vaikuttavan kouluttamisen konsepti, joka keskittyy pedagogisen osaamisen kehittämiseen. Koulutus antaa varmuutta, systemaattisuutta ja vaikuttavuutta koulutusvastuiden toteuttamiseen. Osallistujien kiinnostuksesta riippuen voidaan järjestää jatkokoulutus, jossa opitun tiedon soveltamista käytäntöön syvennetään edelleen.