OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > ORTOPEDINEN OSTEOPATIA, TÄYDENNYSKOULUTUS (USV3), LAUREA TIKKURILA > ORTOPEDINEN OSTEOPATIA, S19, TÄYDENNYSKOULUTUS
Täydennyskoulutus

Ortopedinen osteopatia, S19, täydennyskoulutus

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 1 2 1
ORTOPEDINEN OSTEOPATIA AMK-TÄYDENNYS
                         
ORIENTAATIO AMK-OPINTOIHIN
                         
Tietotekniikka ja tiedonhaku 1.5
   
       
       
Viestintä 1.5
   
       
       
Englanti 3
     
       
     
Ruotsi 3  
       
       
 
6303303033030
TIETOPERUSTAN RAKENTAMINEN
                         
Vieraat kulttuurit 2  
     
       
   
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö 2
   
       
       
Moniammatillinen toiminta 2  
     
       
   
Terveydenhuollon etiikka 1.5
   
       
       
Ensiapu I 1
   
       
       
Ensiapu II 1    
       
       
4.5414.504014.50401
ASIANTUNTIJALUENNOT
                         
Mikrobiologia, immunologia & tautioppi 1.5
     
       
     
Sisätaudit ja Urologia 1.5  
     
       
   
Kirurgia 1.5  
       
       
 
Geriatria 0,25 ja infektiotaudit 0,75 1
     
       
     
Farmakologia 1.5  
       
       
 
Hengitys- ja verenkiertoelinten toimintahäiriöt 3    
       
       
Ruoansulatuselimistö ja ravinto-oppi 1.5
     
       
     
Gynekologia 1.5  
       
       
 
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 0.75  
       
       
 
Silmätaudit 0.75  
       
       
 
Psykologia ja psykiatria 2  
     
       
   
Lääketieteen erityiskysymykset, neurologia 1  
       
       
 
410.53043.573043.573
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 14.5 17.5 4 7.5 7 7.5 10 4 7.5 7 7.5 10 4

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ortopedisen osteopatian opinnot ovat 36 op:n kokonaisuus AMK-tasoisia ammatti- ja perusopintoja osana ortopedisen osteopatian 4-vuotista koulutusta (240 op). Tutkinnon kokonaistoteutuksesta vastaa Ortopedisen Osteopatian koulutuskeskus. Laureassa opiskellaan osteopatiaa tukevia aineita, kuten mikrobiologiaa, ravitsemusoppia ja sisätauteja. Terveydenhuoltoalan ammattilaisena osteopaatilla tulee olla ymmärrys sosiaali- ja terveysalan lainsäädännöstä ja moniammatillisesta toiminnasta. Lääketieteen jatkuva kehitys vaatii tutkitun tiedon eli näyttöön perustuvan terveydenhuollon (evidence-based medicine) ymmärtämistä ja oman oppimisen kehittämistä koko työuran aikana. Näitä aineita opiskellaan myös ammattikorkeakoulussa. Lisäksi korkeakouluopintoihin kuuluvat kieliopinnot englannista ja ruotsista.