OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN ERIKOISPÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ TÄYDENNYSKOULUTUS (USG), LAUREA OTANIEMI > RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN ERIKOISPÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ KOULUTUS
Täydennyskoulutus

Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
LÄÄKEHOIDON EETTINEN JA JURIDINEN TIETOPERUSTA HOITOTYÖSSÄ
               
Orientaatio, tuutorointi ja sairaanhoitajan laajennettu tehtävänkuva 1
 
   
   
Lääkehoidon etiikka ja juridiikka 5
 
   
   
50500500
KLIININEN TUTKIMINEN, PÄÄTÖKSENTEKO JA HOITOTYÖN TOTEUTTAMINEN
               
Tautioppi 5
 
   
   
Kliininen tutkiminen 2
 
   
   
Patofysiologian perusteet 1
 
   
   
Päätöksenteko ja kliininen hoitotyön toteuttaminen 7
 
   
   
15015001500
FARMAKOLOGIA JA LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMINEN
               
Farmakologia 11
 
   
   
Reseptioppi 1
 
   
   
11011001100
TURVALLINEN LÄÄKEHOITO ASIAKASTILANTEISSA
               
Kliininen hoitotyö 2  
   
   
Työssä tapahtuva oppiminen 10
 
   
   
12312031203
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 43 3 43 0 3 43 0 3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.