Skip to main content

Social Problems (5 cr)

Code: ZY00BL15-3004

General information


Enrollment

23.05.2022 - 29.05.2022

Timing

01.08.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Tikkurila

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Customer-Oriented Development of Social Service Practices (ZYV4), Laurea Tikkurila (Finnish)

Teachers

  • Eeva Järveläinen
  • Tarja Juvonen

Teacher in charge

Tarja Juvonen

Groups

  • ZYV422SJ
    Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S22, Tikkurila

Objectives

opiskelija

• ymmärtää sosiaalisten ongelmien konstruktiivisen luonteen
• osaa analysoida sosiaalisten ongelmien historiallista ja kulttuurista rakentumista sekä sosiaalisia ongelmia koskevien keskustelujen arvolähtökohtia
• osaa tunnistaa digitaalista osallisuutta ja digitaalista syrjäytymistä tuottavia tekijöitä

Grading scale

Approved/Failed